Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Фолклорна певческа група

Школата развива и усъвършенства певческите умения и познанията в областта

на българския фолклор. Добра възможност за индивидуално и групово обучение на децата.
Заниманията се водят от Галя Хараламбиева - народна певица,

солистка в хор "Българските гласове - Ангелите" и преподавател по музика в НУКК .


занимания - понеделник от 17.00 часа