Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Настоятелство

Председател на читалищното Настоятелство:


Жорко Делчев Иванов


Членове на читалищното Настоятелство:


Илиян Ангелов Толев

Маргарита Величкова Чупорикова

Милена Йорданова Спасова - Георгиева

Надежда Благоева Стаменова