Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Екип

Екипът на читалището се състои от 4 щатни служители, 6 хоноровани ръководители,
както и от ръководители на партньорски дейности.


Щатни служители:
Силва Николова - читалищен секретар
Светла Иванова - библиотекар
Стефан Пеев - домакин
Петра Христова - хигиенист

Хонорован персонал:
Веселка Крумова - хореограф детски състави
Борислав Кьосев - корепетитор / акордеон /
Галя Хараламбиева - вокален педагог - народно пеене
Деля Чаушева - школа по изобразително изкуство
Ивайло Димитров - хореограф любителска танцова школа

Милена Белберова - пиано и солфеж

Ръководители на партньорски дейности:
Иван Терзиев - КСТ "София данс"
Йоана Шишманова - балетна школа "Аурора денс"