Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Проверителна комисия

Председател на Проверителната комисия:
Кирил Георгиев Зафиров

Членове на комисията:
Камелия Миланова Александрова
Валентин Георгиев Петров