Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Рисуване

Школата се води от Деля Чаушева.

Децата в нея работят с различни материали

и техники на изобразителното изкуство :

живопис,графика,скулптура,иконопис,приложни изкуства и рисуване за най-малките.

Периодично организират изложби в читалището.

занимания - 2 уч.часа седмично ( 90 мин. )

в сряда или петък ( по ваш избор ) от 17.00 часа

/ може и в двата посочени дни /