Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Театър Театрална школа " ПРИЯТЕЛИ"

     за деца от 7 до 12 години

ръководител - Моника Иванова

занимания:  вторник и четвъртък

            от 16:30 - 18:00 ч.

ВДИГАМЕ ЗАВЕСИТЕ НА 1 октомври 2019 г