Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Контакти
Читалище "Виделина кв.Бояна 1919г"

Адрес:

България
гр. София 1616
СО район "Витоша"
ул. "Бели брези " №1
ел. поща : videlinafirst@abv.bg
телефон: 02 / 959 02 25
факс: 02 / 959 00 49
лица за контакти:
Жорко Иванов - Председател на читалището
моб. телефон : 0877020414
Силва Николова - читалищен секретар
моб. телефон : 0882040607