Народно читалище Виделина кв.Бояна  1919 - Бояна
Библиотека


Библиотека при НЧ "Виделина 1919 кв.Бояна"

РАБОТНО ВРЕМЕ :

понеделник, сряда и петък от 10:00 до 14:00 часа

вторник и четвъртък от 14:00 до 18:00 часа

почивен ден : събота и неделя

библиотекар : Светла ИвановаБиблиотека при НЧ„Виделина 1919г кв. Бояна" – гр. София


      През 1909 г. в черковният двор, в една от стаичките, където се е помещавало старото училище е открита първата библиотека в Бояна. До 1919 г. книжният й фонд е около 190 книги. В този период е поставено началото не само на читалищната дейност в квартала, но и на библиотечната. Двете и до днес вървят ръка за ръка.

      През годините след 1909 г., благодарение на прогресивния и патриотичен дух на будните жители на Бояна е изградена сградата на читалището, изключително с дарени средства и на основата на доброволен труд. В нея, разбира се веднага се отделя място и за библиотека. През годините до 1954 г. има малко данни за функционирането на библиотеката, но след тази дата хронологията за дейността й е на лице. Първата инвентарна книга след началото на 1954 г. е започната на 08.06.1954 г. и под № 1 в нея е вписана книгата „Диалектика на природата” на Фридрих Енгелс, излязла през 1950 г.

      Към края на 2008 г. фондът на библиотеката наброява 17 600 тома. Може би малко скромна бройка, на фона на дълголетната й история, но тук трябва да се отбележи, че книжният фонд през годините е достигал и до над 33 000 – 35 000 тома, но поради преместванията, ремонтите и не на последно място ограничените финансови възможности в последните години, постъпленията на нова литература не могат да наваксат бройката на отчислената такава или бракувана,изгубена и похабена.Въпреки това, скромният в момента книжен фонд се компенсира с някои  ярки  заглавия, съхранявани грижливо в хранилището на библиотеката.

      Освен тези ценни екземпляри в библиотеката се съхраняват и четири тома история, традиции, фолклор, спомени и паметни бележки за квартал Бояна под общ надслов „Прослава на Бояна”. Забележителното в тези четири тома е самобитният и автентичен стил на разказа и езика, тъй като сведенията са събирани от местните хора и са предадени в техния стил на изразяване.

      Тук се съхранява и една много ценна книга с автор Георги Михайлов Ваташки. Жител на квартала, общественик, дългогодишен кмет на Бояна и самодеец в читалището, за съжаление вече покойник, под името „Книга за Бояна” на издаделство „Захари Стоянов”. Тя представлява енциклопедия на редовните хроники и подробна история на кв. Бояна от началото на миналия век до днес.

      Във фонда на библиотеката се съхранява и друго ценно издание - „Боянската църква” с автор арх. Георги Стойков, издадена от БАН през 1954 г. В това издание са събрани резултатите от проведеното архитектурно заснемане на Боянската църква през лятото на 1948 г., проведено от института по благоустройство и архитектура при БАН под ръководството на проф. арх. Милко Бичев и непосредственото ръководство на място от арх. Георги Стойков и група студенти. Изданието е голям формат, богато илюстровано със снимки от вътрешните стенописи, подробни скици и чертежи.

      В по новата история на библиотеката към читалище „Виделина 1919г.кв. Бояна," трябва да се спомене, че през 1987 г. тя преминава на централизирано снабдяване от градска библиотека.,а през 2010г централизираното снабдяване отпада,водят се само информативни отчети от градска библиотека.Въпреки намалените средства и трудности по закупуване на нова литература в последните години, читалищното ръководство и настоятелство правят всичко възможно в библиотеката да постъпва нова художествена, отраслова и справочна литература.

      И не на последно място да споменем даренията направени от граждани, които  като брой не са много,но между тях има стари и ценни издания.

     През 2006 г. библиотеката се премести на първият етаж в северната част на сградата на читалището. Това даде възможност за по-голямо пространство и за по-добро подреждане на книжния фонд.      В библиотеката ежедневно освен посещенията се правят и библиографски, справочни,  и други   справки. Това е възможно, тъй като е налице богат справочен фонд в областта на история, география, езикознание, изкуство и др. От 2011г има компютър с интернет  за читателите  с което поставяме началото на превръщането на библиотеката в модерен информационен център.