Хижа Момина скала

Момина скала

Над селище Бояна се намира скала, наречена Момина скала. От нея се хвърлила една мома, гонена от турците и затова е наречена така скалата.

Легендата за Момина скала


Уморен на скалата аз дълго седях
и слушах реката как долу шумеше,
и без да усетя дълбоко заспах,
и сън ме пренесе назад във вековете.

Тъй плахо изглеждаше моето село,
ридания тъжни царяха навред,
всред него кат облак се бе нещо спряло
и бягаше лудо подгонен човек.

През пътища, двори и пръснат добитък,
цвилеха охранени черни коне
и конници тежки ругаят и викат:
„Хванете я ,скъпо ще платите !”

През гъстите храсти нагоре към склона
окъсана ,плаха и с бледо лице,
летеше девойка и молеше бога:
„Спаси ме от мръсните турски ръце”

 

Насреща й турчин извика зловещо.
Тя сви към високата стръмна скала.
От всякъде турци,а от долу реката-
изтръпна прекрасната млада мома.

С ехидна усмивка свирепия турчин
посегна към чистата светла мома,
но в този миг тя се понесе надолу
и сле се с шумящата буйна река.

 

Смаяни гледаха гнусните турци.
В селото пищяха жени и деца.
В гората трепнеха листа и птички-
и слънцето сякаш за миг потъмня.

И днес над скалата опасна и стръмна
не хранят омраза ни стар ни млад
и бавно изричат стотици уста:
От тука се хвърлила млада и горда мома.Спас Владимиров Стамболийски